Tihana Radnić, rođena je 1978. godine u Zagrebu.
Svoje obrazovanje stekla je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, viši sportski trener fitnessa (diplomski rad na temu Aerobika za djecu FIT KIDS).

Tihana je instruktor, voditelj i koordinator u DSR ˝Active energy˝.
Više informacija pogledajte na web stranici.