Maja Petrović rođena je 1994. godine u Varaždinu. Završila je Glazbenu školu u Varaždinu, smjera glazbenik klavirist i opći smjer Prve gimnazije u Varaždinu. 

Plesati je počela u Plesnom studiji Vindi u Varaždinu sa šest godina. Nakon toga je plesala u PK Plan B (Varaždin) pa u PS Shine (Osijek)i PS CorpArt (Osijek), a trenutno pleše u Modusu i DanzArtu u Zagrebu.

Završila je osposobljavanje za voditelja plesnih tehnika na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu i radila je kao voditeljica ritmike i plesa te koreograf u PS Shine u Osijeku. Uz redovne treninge i klaseve, pohađa i razne seminare hrvatskih i inozemnih plesača i koreografa te se i dalje natječe.