Zagreb

Lokacija 1: Gredice 11

Tečaj društvenih plesova

                                         utorak i četvrtak od 19:00 do 20:30 sati

Tečaj latino plesova

                                         utorak i četvrtak od 20:30 do 22:00 sata

 

Lokacija 2: MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54

MIX tečaj

                                         subota od 20:30 do 22:00 sati

 

Lokacija 3: Klanječka 52

Predviđeni početak 18.9.2018.

Dječje plesne radionica za mlađe od 7 godina

                                         utorak i četvrtak od 18:00 do 19:00 sati

Dječje plesne radionica za starije od 7 godina

                                         utorak i četvrtak od 19:00 do 20:00 sati

Dječje plesne radionica za mlađe od 7 godina

                                         subota od 10:00 do 11:00 sati

Dječje plesne radionica za starije od 7 godina

                                         subota od 11:00 do 12:00 sati

 

Slunj (listopad 2019.) 

Dječje plesne radionice

                                         ponedjeljak od 17:00 do 18:00 sati

Tečaj latino plesova

                                         ponedjeljak od 18:00 do 20:00 sati

Kutina

MIX tečaj

                                         nedjelja od 15:00 do 17:00 sati

Sisak

Tečaj latino plesova

                                         nedjelja od 19:30 do 21:00 sat