DVORANA STRIBOR – plesni tečajevi

PONEDJELJAK

UTORAK

ČETVRTAK

PETAK

DVORANA REGOČ – grupni fitness programi

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK